Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2001 nr 5 poz. 43 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006 nr 191 poz. 1410 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2011 nr 208 poz. 1240)

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2015 poz. 779)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218 poz. 1696)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. 2012 poz. 261)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012r. poz. 286)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012r. poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60 z 2007r. poz. 408)

Statut Śląskiego WOPR

Dziennik udzielania pierwszej pomocy

Dziennik pracy ratowników - miejsce wyznaczone do kąpieli

Dziennik pracy ratowników - pływalnie

Protokół z akcji/intwerwencji

System informacji wizualnej Śląskiego WOPR

Wyciąg z obowiązującego prawa wodnego

Informujemy, iż w dniach od 10 do 21 sierpnia 2015 r. BIURO ŚLĄSKIEGO WOPR BĘDZIE NIECZYNNE.

W dniu 6 lipca 2015 r. odszedł na wieczną wachtę wieloletni starszy ratownik WOPR, wychowawca dzieci i młodzieży, instruktor pływania, zasłużony sędzia związkowy w pływaniu, społeczny propagator aktywnego i bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Cześć jego pamięci.

Informujemy, iż w dniach od 3 do 18 lipca 2015 r. BIURO ŚLĄSKIEGO WOPR BĘDZIE NIECZYNNE. Nie jest również możliwy kontakt telefoniczny ani e-mailowy.

W dniach 11-12 lipca 2015 roku na plaży w Sopocie przy bazie WOPR (wejście nr 40) odbędą się I Zawody Ratowników Wodnych i Górskich, których celem jest promocja zasad bezpiecznego pobytu na wodach i w górach oraz integracja środowisk ratowników. Dwuosobowe zespoły mieszane (ratownik wodny i górski) rywalizować będą w ośmiu konkurencjach z zakresu ratownictwa wodnego i górskiego. Organizatorem zawodów są: Operator Sieci Plus, WOPR i GOPR. Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 07.07.2015 r.

Komunikat    Regulamin    Formularz zgłoszeniowy

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: professional-it.eu