Drodzy Koledzy! Drogie koleżanki! Ratownicy WOPR! Ratowniczki WOPR! Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankietowych badań internetowych zawartych w poniższym linku: ankieta.
Odpowiedzi na pytania ankietowe wykorzystane zostaną w dysertacji doktorskiej dotyczącej Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Pozwolą na szerokie zdiagnozowanie zagadnienia stosowanego w akcjach sprzętu, technik i taktyk ratownictwa wodnego i stanowić będą podstawę do analizy możliwości suplementacji technik i taktyk ratownictwa wodnego stosowanych w WOPR do PSP. Każda wypełniona ankieta jest cenna, wartościowe jest podzielenie się każdą wiedzą i doświadczeniem bez względu na staż i zaangażowanie w działalność WOPR. Poprzez wypowiedź ankietową możemy próbować kreować naszą rzeczywistość ratowniczą. Chwila poświęcona wypełnieniu ankiety również dla Was stanowić może chwilę wspomnień i refleksji nad mijającymi sezonami  ratowniczymi lub minionym okresem pracy. Instruktor WOPR Jarosław Zwierzyna.

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl