Ogłoszenie nr 510221751-N-2019 z dnia 17.10.2019 r. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: Dostawa sprzętu do zadań patroloworatowniczych, pojazdu typu quad wraz z przyczepą do jego przewozu, łodzi hybrydowej typu RIB z przyczepą podłodziową i wyposażeniem osobistym ratowników, z podziałem na zadania. (pobierz informację)
Ogłoszenie nr 510221808-N-2019 z dnia 17.10.2019 r. Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe: Dostawa wyposażenia osobistego ratowników. (pobierz informację)

Dołącz do nas

Więcej...

Harmonogram szkoleń

Więcej...

praca dla ratownika

Więcej...

Witajcie

na stronach poświęconych wopr

Więcej...

Śląska

grupa interwencyjna

Więcej...

Kalendarz

ważnych przedsięwzięć

Więcej...

Copyright 2015 | All rights reserved: Śląskie WOPR | Design: mappo.pl